Kundserviceportal

IP klassning

Senaste uppdateringen: Sep 22, 2013 11:45AM CEST
IP ("International Protection") klassning är en kapslingsklassning (IEC 60529) är en standard som beskriver hur bra inkapslingen av elektroteknisk utrustning står emot och skyddar mot vatten, damm, inträngande föremål samt ofrivillig beröring (till exempel petskydd i kontakter). IP beteckningen bygger på två inledande bokstäver som följs av två siffror. 

Första beteckningssiffran anger hur väl produktens kapsling skyddar dels personer mot beröring av farliga delar genom att förhindra eller begränsa inträngandet av mäsklig kroppsdel eller av ett föremål som hålls av en person, och dels den inneslutna elektriska materielen mot inträngande fasta främmande föremål.
0 Inget skydd.
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5 Dammskyddad
6 Dammtät

Andra beteckningssiffran anger grad av skydd givet av kapsling med avseende på skadliga effekter av inträngande vatten.
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.
Bifogade filer

Kontakta oss

info@arnewid.se
http://assets0.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
för en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
angående
false
Ogiltiga tecken funna
/customer/sv/portal/articles/autocomplete